flag
Webinar 17/3; Kravställning av evidens i upphandlingsprocessenDownload
Mer info
arrow right
cross
17
March
2021

Hur skriver man en upphandling av välfärdsteknologi

Kravställning av evidens vid upphandling av välfärdsteknologi

Tid: 17 Mars kl 13.00-14.00

Hur skriver man en upphandling av välfärdsteknologi som inte bara är framtidssäkrad och behovsbaserad men som även kravställer evidens?

Evidens som krav i upphandling av välfärdsteknik
   › Erfarenheter och rekommendationer från analys av fler än 100 upphandlingar av välfärdsteknologi
Övergång från Reaktiv till Proaktiv välfärdsteknologi
   › Digital transformation, att gå från trygghetslarm (på armen) till sensorlösningar
   › Vems behov bör styra en kommuns digitaliseringsresa mot framtidssäkrad teknik?
   › Vad ska vi göra med all data som genereras i våra nya systemlösningar?
Oxevision, evidensbaserad sensorteknologi
› Evidensgenerering efter installation
Under mötena kommer det via chat funktion vara möjligt ställa frågor till föreläsarna. Information om Oxevision kommer förekomma.

Föreläsare: Matt Richardson, Ph.D.,Senior Researcher, Mälardalen University, Avdelning för hälso- och välfärdsteknik, Agneta Aldor, Utredare E-Hälsomyndigheten, Martin Lehmann, Client Engagement Director, Oxehealth