27
April
2023

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor - Årskonferens

Årets konferens syftar till att erbjuda sjuksköterskor verksamma i psykiatrisk vård och närliggande områden tillgång
till nya forskningsresultat och möjlighet att byta erfarenheter.

LINKEDIN CONVERSION TRACKER