More info:

Coventry and Warwickshire Partnership NHS Trust installerad Oxevision.

Bättre kvalitet inom demensvården

Coventry and Warwickshire Partnership NHS Trust(“CWPT”) har använt sig av Oxehealths DigitalaVårdassistent för att ta sig an utmaningen attutföra effektiva säkerhetsobservationer pådemensavdelningar för att reducera fallolyckor ochrelaterade skador.

Bättre kvalitet inom demensvården

- Fallolyckor på natten minskade med 33 %

- Betydande minskning av fallolyckornassvårighetsgrad: medelsvåra fallolyckor minskadefrån 8 % till 2 %

- Bättre vårdbeslut efter att tidigare obevittnadefallolyckor har kunnat bevittnas

- Personalen tar till sig tekniken och har tilltrotill att den gör patienterna säkrare vilket ökartillfredsställelsen på arbetet

- Anhörigvårdare anger att de är lugnare närtekniken används

Download
arrow right
Download
arrow right
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hey! We think you’re in the

UK

This is our site for the SE market, do you want to visit our U.K. site?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
cross