More info:

Hur kan modern välfärdsteknik få en avgörande roll för anställda och brukare? -Sammanfattning från utredningen och dess lagförslag.

Utredning och lagförslag av Peter Larsson: ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst”. Del 1.  Statens offentliga utredningar, SOU 2020:14

Hur kan modern välfärdsteknik få avgörande roll för anställda och brukare?
-Sammanfattning från utredningen och dess lagförslag.

Föreläsare: Peter Larsson, Regeringens särskilda utredare. Martin Lehmann, Client Engagement Director, Oxehealth.

Download
arrow right
Download
arrow right
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hey! We think you’re in the

UK

This is our site for the SE market, do you want to visit our U.K. site?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
cross