More info:

Distriktssköterska Katarina Blocksjö, Terrassens vård- och omsorgsboende i Haninge, delar med sig om hur en proaktiv arbetsmetodik med stöd av en sensorbaserad lösning genererar värdefull klinisk information.

Vitalis Webinar: Redovisning av positiva resultat från implementation av proaktiv arbetsmetodik med stöd av ”smart” mjukvara i sensorbaserad lösning

Haninge kommun var ute efter en modern, framtidssäker lösning som skulle visa att kommunen tänker framåt när man designar sina vårdinrättningar och valet blev en sensorbaserad lösning som utvecklats för att stöda ett proaktivt arbetssätt med kontinuerlig monitorering av patienters (risk)aktiviteter och hälsostatus. Den har också en medicintekniskt certifierad funktion (klass II a) för helt beröringsfri mätning av puls- och andningsfrekvens.

En första utvärdering av lösningen gjordes efter 5 månaders användning i drift genom fokusgruppsintervjuer, personalenkäter samt data från lösningen. Data jämfördes med en baseline som definierats före start av utvärderingen. Följande resultat identifierades och kommer att presenteras:

  • Ökad trygghet och reduktion av fallincidenter
  • Personalens upplevelser och påverkan på arbetsmiljörelaterad stress
  • Underlag för omsorgs- och kliniska beslut
  • Inverkan på nattsömn och integritet
  • Effektivitet och frigörande av tid

På detta följer en diskussion angående vikten av kliniska, objektiva data för att möjliggöra proaktiv vård- och omsorg. Katarina Blocksjö berättar om exempel från vårdsituationer då aktivitetsinformation och data från mätning av vitala parametrar genom lösningen har blivit underlag för bättre omvårdnadsbeslut.

Download
arrow right
Download
arrow right
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hey! We think you’re in the

UK

This is our site for the SE market, do you want to visit our U.K. site?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
cross