More info:

Presentation av studiedata avseende reduktion av självskador, överfall och användning av akut lugnande läkemedel

Beröringsfri sensorteknik inom psykiatrisk heldygnsvård

Agenda:

 • Introduktion
 • Digital monitorering av riskaktiviteter och beröringsfri mätning av vitala parametrar
  - Hur fungerar tekniken?
 • Studiedesign
 • Studieresultat från:
  - Psykiatrisk intensivvård
  - Psykiatrisk akutvård
 • Patient- och personalupplevelse
 • Lärdomar från implementation
 • Q&A

Webinaret är på engelska och arrangeras tillsammans med ePsykiatrienheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Syftet är att möjliggöra erfarenhetsutbyte kring sensorteknik som idag används inom mer än 45% av Englands NHS Mental Health Trusts. Tekniken har lyfts som ”Outstanding practice” av Englands Care Quality Commission.

Primär målgrupp för detta webinar är läkare, klinikchefer, verksamhetsutvecklare och ansvariga för patientsäkerhet.

Download
arrow right
Download
arrow right
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hey! We think you’re in the

UK

This is our site for the SE market, do you want to visit our U.K. site?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
cross