More info:

Distriktssköterska Katarina Blocksjö och Farshid Varahram specialist i allmänmedicin delar sina erfarenheter av att arbeta med Oxevision.

Hur proaktiv välfärdsteknik genererar värdefull klinisk information för Säbo och korttidsboenden

Distriktssköterska Katarina Blocksjö och Farshid Varahram specialist i allmänmedicin delar sina erfarenheter av att arbeta med Oxevision.

› Nyttoeffekter: Vilka nyttoeffekter genererar Oxevision för brukarna, omvårdnadspersonal och HSL personal?
› Real world evidence: Hur aktivitetsrapporter och mätvärden av puls- och andningsfrekvens bidrar till en bättre och individanpassad vård- och omsorg.
› Framtida funktioner: Områden inom vilka forskning och utveckling bedrivs.
› Berättelser från verkligheten:
Hur Oxehealth stöttar under implementering och förändringsprocessen.

Webinar datum: 14 oktober 2021

Download
arrow right
Download
arrow right
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hey! We think you’re in the

UK

This is our site for the SE market, do you want to visit our U.K. site?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
cross