Elderly

11
August
2023
HÄR FÅR VÅRDPERSONALEN HJÄLP AV SMARTA SENSORER
28
October
2020

En digital vårdassistent – som mäter puls och andning med infrarött ljus – testas nu på vård- och omsorgsboendet Ängen i Örebro. Tanken är att den nya tekniken ska göra vården säkrare. – Den hjälper personalen med planeringen, och kan varna om riskbe

LINKEDIN CONVERSION TRACKER