flag
Webinar 17/3; Kravställning av evidens i upphandlingsprocessenDownload
Mer info
arrow right
cross

Oxehealth investerar mycket i forskning och utveckling

Oxehealths vision är att genom den senaste digitala tekniken bidra till en bättre vård och omsorg för några av samhällets svagaste och sårbara. Vårt omfattande kliniska forskningsprogram strävar efter att tillhandahålla funktioner som ökar våra äldres integritet och förbättrar kvaliten på deras vård och omsorg samtidigt som tekniken möjliggör effektiviseringsmöjligheter.
Work

Oxehealths forskningsavdelning:

01
Samarbetar med kliniker och forskare för att utveckla funktioner som hjälper personal identifiera tidiga riskfaktorer och för att utveckla datagenererad info till ett så kliniskt användbart format som möjligt.
02
Gör det möjligt för oberoende forskare att använda data från Oxevisions plattform för att publicera och driva forskningen inom området framåt.
03
Sätter upp arbetsgrupper och konferenser där kliniker diskuterar nya rön och forskning inom videobaserad omvårdnad.
Efter att ha forskat inom området sedan 2012 har vi identifierat fem områden som är avgörande för att leverera vård och omsorg som är säkrare, effektivare och av högre kvalite. Vår forskning fokuserar huvudsakligen på dessa områden och vi är positiva till samarbeten för ett gemensamt driva utvecklingen framåt

Digital tillsyn


Professor John Geddes, Alvaro Barrera et al, skrev i BMJ Evidence Based Mental Health:

"Have shown that use of Oxehealth Vital Signs maintains the safety on the ward but enables patients to get a better night’s sleep."

Vår forskning inom digital tillsyn fokuserar på två huvudteman:

  • Identifiering av tidiga riskfaktorer och funktioner inom digital tillsyn.
  • Datagenererad info för att förstå och identifiera riskfaktorer, tidiga varningssignaler och hjälpa personal identifiera förändringar av beteende och hälsostatus.


Vi är angelägna om samarbeten med professionen kring forskning och utveckling inom dessa områden

Kontakta oss för att samarbeta
arrow right

Puls och andningsfrekvens


Beröringsfri mätning av puls och andning hjälper personal monitorera hälsotillstånd. Denna funktion är medicintekniskt certifierad, klass lla.


Särskilda fokusområden är:

  • Detektion av infektioner som tex COVID-19. Här samverkar vi med Professor Mike Polkey vid Brompton Hospital i Storbritannien.
  • Tidig detektion av försämring av hälsotillstånd i syfte förbättra omhändertagande och förebygga sjukhusvård.


Vi är positiva till samverkan med professionen för att utveckla kliniska användningsområden för mätning av puls och andning. 

Kontakta oss för att samarbeta
arrow right

Monitorering av sömn


Sömn är viktigt för välbefinnande och återhämtning. Detta är extra viktigt för äldre och sköra personer där oro och ångest är en del av demenssjukdomen som påverkar sömnkvaliteten negativt.  

Oxevision ger stora möjligheter att lära oss mer om sömnkvalitet och hur rätt omsorgsbeslut kan förbättra sömnkvaliteten. Vi har ett långvarigt forskningsprojekt om sömnkvalitet och sömnapnédetektering med Professor Mike Polkey vid Brompton Hospital i Storbritannien.


Vi är särskilt intresserade av samarbeten med forskare inom sömn för att vidareutveckla Oxevision inom detta område.

Kontakta oss för att samarbeta
arrow right

Vilka mätningar av skörhet kan härledas från video och hur kan de bäst stödja omvårdnad?


Oxehealth har i studier visat minskning av fallolyckor inom äldreomsorgen med 48%. Oxevisions aktivitetsnotifikationer och beröringsfri monitorering av hälsotillstånd såsom puls och andning kombinerat med en grupp forskare inom datorsyn och maskininlärning erbjuder spännande möjligheter. Vårt mål är att fortsätta utvecklingen för att skapa verktyg som pålitligt identifierar riskfaktorer hos sköra individer och tidiga larmsignaler för fallolyckor och försämring av hälsotillstånd.


I samarbete med Jordan Bowen och gerontologigruppen på John Radcliffe sjukhuset i Oxford fokuserar våra pågående studier inom detta område på: 

  • Att utvärdera Oxevision på akutvårdsavdelningar på sjukhus.
  • Att utvärdera integration av sjukhus- och vårdhemsteam för att möjliggöra snabbare utskrivning av patienter från akutvård. 
  • Förbättringar av säkerhet, kvalitet och effektivitet inom äldrevården genom mätningar av puls- och andningsfrekvens.


Vi är intresserade av forskningssamarbeten för att utvärdera gångstilen hos sköra individer, kvantifiering av skörhet och forskning för att skapa en proxy Barthel-skala med hjälp av datorsyn.

Kontakta oss för att samarbeta
arrow right

Vård och omsorg stödd av datagenererad info


Professor Lionel Tarassenko, Oxehealth och en forskargrupp har initierat forskning inom ”Vision-based patient monitoring and management*” och välkomnar samverkan med professionen i Sverige.  


För att utveckla Oxevision har vi 2 huvudsakliga områden som detta arbete fokuserar på:

  1. Hur integreras bildbaserad digital tillsyn på bästa sätt i vård och omsorg?
  1. Hur kan personal och ledning utveckla sin arbetsmetodik för att förbättra säkerhet, kvalitet och effektivitet genom att använda Oxevision?


Områdena för pågående studier inkluderar utvärdering av patient- och personalerfarenheter och dokumentering av faktorer associerade med en framgångsrik implementering av Oxevision.

*Vision-based patient monitoring and management Lloyd-Jukes, Gibson, Wrench, Odunlade, Tarassenko due for publication in the Journal of Clinical Engineering in January 2021
Kontakta oss för att samarbeta
arrow right
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

See more
arrow right

Jag vill bli kontaktad

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hey! We think you’re in Sweden.

Sweden

This is our site for the UK market, do you want to visit our Swedish site?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
cross
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.