flag
Webinar 17/3; Kravställning av evidens i upphandlingsprocessenDownload
Mer info
arrow right
cross

Partnerskap

Oxehealths erbjudande är mycket mer än enbart installation av teknologi på vårdhem. Detta är bara det första steget. För att uppnå kontinuerlig förbättring av säkerhet, kvalitet och effektivitet erbjuder vi efter installationen ett partnerskap och en service där vår Customer Success personal hjälper er att implementera Oxevision i ert arbetssätt. Vårt Outcomes team samarbetar gärna med er för att mäta nyttoeffekter över tid.  
Bläddra ner
Work

Fem enkla steg

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05

Definiera era behov
Innan beslut om vilken teknik man ska investera i tas är det viktigt att definiera vilka behov man har genom att identifiera vad man vill uppnå.

-Hur kan säkerhet, kvalite och effektivitet förbättras?

Vi bidrar här gärna med vår erfarenhet från andra kommuner och vårdhem.
Gör ett business case
De flesta ledningsgrupper kräver förutom underlag på att en lösning höjer kvaliten också en ekonomisk kalkyl som helst ska visa på positiva hemtagnings-effekter. Vi hjälper er göra ett business case för Oxevision för att visa kliniska, operativa och ekonomiska fördelar med att installera vår lösning. I detta belyser vi speciellt ROI, return of investment, potentialen med Oxevision.
Implementera Oxehealth Service
Vår partner Great Security ansvarar för installation och driftsättning och Oxehealths  CustomerSuccess team utbildar er personal i ett proaktivt arbetssätt innan, under ochefter driftsättning. Ni får en dedikerad kontaktperson som er personal lär känna och blir trygg med att vända sig till.
Förverkliga och påvisa era fördelar
Oxehealths Insights & Benefits Realisation team hjälper er realisera och dokumentera nyttoeffekter med Oxevision genomstrukturerade utvärderingar och publikationer av rapporter.
Leverera kontinuerlig förbättring av vården
Oxehealth Customer Success team kommer hjälpa er att kontinuerligt förbättra ert arbete med hjälp av Oxevision.  Detta gör vi genom att genom ett nära samarbete med er personal kombinerat på fortsatt investering i forskning och utveckling.

Investera med förtroende

Vi har sedan 2012 tillsammans med kliniker utformat Oxehealth Service för att säkerställa att ni som kund får bästa möjliga support så att Oxevision ger er de kliniska, operativa och ekonomiska resultat ni förväntar er.
Samarbeta med oss på Oxehealth för att tillsammans ge er personal de bästa förutsättningarna för att med hjälp av Oxevision utveckla arbetsmetodiken så att ni uppnår så bra säkerhet, kvalitet och effektivitet som möjligt.
Hands
Samarbete för att leverera kontinuerliga förbättringar av kvalitet, säkerhet och effektivitet
contact staff
contact staff

Installera Oxevision

Med Oxevision får vårdpersonalen tillgång till ett unikt, intuitivt videobaserat omvårdnadssystem. Vi erbjuder även uppgraderingar och ytterligare funktioner efterhand som de blir tillgängliga.
Installera Oxevision
arrow right
cross
View Next
data enabled
data enabled

Implementera dataunderstödd omvårdnad

Vi hjälper er skapa kliniska, operativa och finansiella modeller samt utvärderingar efter att systemet har implementerats.
Implementera dataunderstödd omvårdnad
arrow right
cross
View Next
benefits
benefits

Mät fördelarna

Vår kundtjänst erbjuder både utbildning och omfattande tekniskt stöd genom våra serviceavtal.
Mät effekten
arrow right
cross
View Next

Measurable Benefits

Our Outcomes team support your teams to create the clinical, operational and financial business cases to underpin your investment in the Oxehealth Service. They can then support your teams in confirming you have realised your planned benefits.
View Next

Deploy OxeVision

OxeVision puts a suite of unique, intuitive vision-based patientmonitoring and management tools in your clinicians’ hands. Wewill offer OxeVision upgrades and additional functionality fromour world leading Oxehealth [Institute] research programmesevery year.
View Next

Shift to Data Enabled Care

Our Customer Success Team help your teams get the most fromOxeVision with comprehensive training and development foryour ward champions, sharing the latest clinical evidence and best practices in improving patient care from world-class academics and your clinical peers andcomprehensive technical support underpinning our Service Level Agreements.
View Next

Jag vill bli kontaktad

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hey! We think you’re in the

UK

This is our site for the SE market, do you want to visit our U.K. site?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
cross