flag
Webinar 17/3; Kravställning av evidens i upphandlingsprocessenDownload
Mer info
arrow right
cross

Partnerskap

Oxehealths erbjudande är mycket mer än enbart installation av teknologi på vårdhem, vilket är första steget. För att uppnå kontinuerlig förbättring av säkerhet, kvalitet och effektivitet erbjuder vi ett partnerskap och en tjänst där vårt Customer Success team hjälper er att implementera Oxevision också i ert arbetssätt. Vårt Outcomes team samarbetar med er för att mäta- och synliggöra nyttoeffekter över tid.  
Bläddra ner
Work

Fem enkla steg

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05

Definiera era behov
Innan beslut fattas om vilken teknik man ska investera i, är det viktigt att definiera vilka behov man har genom att identifiera vad man vill uppnå.

-Hur kan säkerhet, kvalitet och effektivitet förbättras?

Vi bidrar gärna med vår erfarenhet från andra kommuner och vårdhem.
Gör ett business case
De flesta ledningsgrupper kräver förutom underlag på att en lösning höjer kvaliteten också en ekonomisk kalkyl som helst ska visa på positiva hemtagningseffekter. Vi hjälper er göra ett business case för Oxevision för att visa kliniska, operativa och ekonomiska fördelar med att använda vår lösning. I detta belyser vi speciellt ROI, return of investment, den finansiella potentialen med Oxevision.
Implementera Oxehealth Service
Vår partner Great Security ansvarar för installation och driftsättning och Oxehealths  heltidsanställda sjuksköterska utbildar er personal i ett proaktivt arbetssätt innan, under och efter driftsättning. Ni får en erfaren, dedikerad och vårdutbildad kontaktperson som er personal lär känna och blir trygg med att vända sig till.
Förverkliga och påvisa era fördelar
Oxehealths team hjälper er realisera och dokumentera nyttoeffekter med Oxevision genom strukturerade utvärderingar och publikationer av rapporter.
Leverera kontinuerlig förbättring av vården
Oxehealths team kommer hjälpa er att kontinuerligt förbättra ert arbete med hjälp av Oxevision.  Detta gör vi genom att genom ett nära samarbete med våra kunder/användare kombinerat med fortsatt investering i forskning och utveckling av lösningen.

Oxehealths tjänst

Vi har sedan 2012 i partnerskap med kliniker utformat Oxehealth tjänst för att säkerställa att ni som kund får bästa möjliga stöd så att Oxevision ger er de kliniska, operativa och ekonomiska resultat ni förväntar er.
Vårt partnerskap ger er de bästa förutsättningarna att med hjälp av Oxevision utveckla arbetsmetodiken så att ni uppnår så bra säkerhet, kvalitet och effektivitet som möjligt.
Hands
Samarbete för att leverera kontinuerliga förbättringar av kvalitet, säkerhet och effektivitet
contact staff
contact staff

Measurable Benefits

Med Oxevision får vårdpersonalen tillgång till ett unikt, intuitivt videobaserat omvårdnadssystem. Vi erbjuder även uppgraderingar och ytterligare funktioner efterhand som de blir tillgängliga.
Att implementera Oxevision
arrow right
cross
View Next
data enabled
data enabled

Measurable Benefits

Vi hjälper er skapa kliniska, operativa och finansiella modeller samt utvärderingar efter att systemet har implementerats.
Implementera dataunderstödd omvårdnad
arrow right
cross
View Next
benefits
benefits

Measurable Benefits

Vår kundtjänst erbjuder både utbildning och omfattande tekniskt stöd genom våra serviceavtal.
Mät effekten
arrow right
cross
View Next

Mät effekten

Vår kundtjänst erbjuder både utbildning och omfattande tekniskt stöd genom våra serviceavtal.
Visa Nästa

Att implementera Oxevision

Med Oxevision får vårdpersonalen tillgång till ett unikt, intuitivt videobaserat omvårdnadssystem. Vi erbjuder även uppgraderingar och ytterligare funktioner efterhand som de blir tillgängliga.
Visa Nästa

Implementera dataunderstödd omvårdnad

Vi hjälper er skapa kliniska, operativa och finansiella modeller samt utvärderingar efter att systemet har implementerats.
Visa Nästa

Jag vill bli kontaktad

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hey! We think you’re in the

UK

This is our site for the SE market, do you want to visit our U.K. site?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
cross
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.