LIVE WEBINAR

Kravställning av evidens vid upphandling av välfärdsteknologi

Tid: 17 Mars kl 13.00-14.00

Hur skriver man en upphandling av välfärdsteknologi som inte bara är framtidssäkrad och behovsbaserad men som även kravställer evidens?

Evidens som krav i upphandling av välfärdsteknik
    › Erfarenheter och rekommendationer från analys av fler än 100 upphandlingar av välfärdsteknologi
Övergång från Reaktiv till Proaktiv välfärdsteknologi
    › Digital transformation, att gå från trygghetslarm (på armen) till sensorlösningar
    › Vems behov bör styra en kommuns digitaliseringsresa mot framtidssäkrad teknik?
    › Vad ska vi göra med all data som genereras i våra nya systemlösningar?
Oxevision, evidensbaserad sensorteknologi
Evidensgenerering efter installation
Under mötena kommer det via chat funktion vara möjligt ställa frågor till föreläsarna. Information om Oxevision kommer förekomma.

Föreläsare: Matt Richardson, Ph.D.,Senior Researcher, Mälardalen University, Avdelning för hälso- och välfärdsteknik, Agneta Aldor, Utredare E-Hälsomyndigheten, Martin Lehmann, Client Engagement Director, Oxehealth

Tidigare webinars

Nedan är de webinars som genomfördes under 2020.  Vill ni ta del av inspelningarna klicka på länken vid resp webinar.

17 Sept

Drift och säkerhetsaspekter av relevans vid införande av digital välfärdsteknik

Tid: 17 sept kl 13.00-14.00

Vad innebär det nya lagförslaget kring medgivande från brukare med tex demens vid digital tillsynsteknik?

Föreläsare: Daniel Svensson, Affärsområdeschef, Great Security
Martin Lehmann,Client Engagement Director, Oxehealth

8 Sept

ROI, Return of Investment vid införande av digital välfärdsteknik

Tid: 8 sept kl 13.00-14.00

Vilka parametrar är relevanta titta på vid upprättande av ROI kalkyl för särskilt boende?

Föreläsare: Jörgen Nilsson, Seniorkonsult Välfärdsteknik.
Martin Lehmann, Client Engagement Director, Oxehealth.

27 Augusti

Utredning och lagförslag: ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst”. Del 2. Statens offentliga utredningar,  SOU 2020:14

Tid: 8 sept kl 13.00-14.15

Hur kan framtidens välfärdsteknik avlasta det kommunala trycket ur ett ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv?  
Sammanfattning från utredningen och dess lagförslag.

Föreläsare: Peter Larsson, Regeringens särskilda utredare.
Martin Lehmann, Client Engagement Director, Oxehealth.

5 Maj

Den Digitala Vårdassistenten: Utmaningar och erfarenheter från Varberg Kommuns pilotprojekt inom särskilt boende

Tid: 5 maj kl 13.00-14.00

Optiska sensorer och dess utveckling av nytt arbetssätt.
Medarbetarundersökning 6 mån efter införande av optiska sensorer.

Anna-Lena Junghov, Utvecklingsledare, Digitaliseringsenheten Varbergs Kommun. Johannes Ahlgren, Försäljningschef, Hatteland Technology.

16 April

Utredning och lagförslag: ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst”. Del 1.  Statens offentliga utredningar,  SOU 2020:14

Tid: 16 april kl 13.00-14.15

Hur kan modern välfärdsteknik få avgörande roll för anställda och brukare?
Sammanfattning från utredningen och dess lagförslag.

Föreläsare: Peter Larsson, Regeringens särskilda utredare.
Martin Lehmann, Client Engagement Director, Oxehealth.

An Oxehealth innovation