Säkerhet, kvalitet och effektivitet

Oxehealths affärsidé är att erbjuda en digital plattform som stöd till regioner och kommuner för att tillvarata digiatliseringen möjligheter. Oxevision är ett digitalt stöd för proaktiv arbetsmetodik för att öka trygghet, kvalitet och effektivtet för att möte det ökade vårdbehovet.
How it works

Låt Oxevision hjälpa er personal

Oxevisions beröringsfria optiska sensorer hjälper personalen med kliniska insikter som underlättar och förbättrar omsorgen av de boende. Tekniken gör att personal proaktivt kan agera för att förebygga och förhindra olyckor. Tekniken möjliggör:
pulse
 • check
  Beröringsfri avläsning av puls
 • check
  Beröringsfri avläsning av andningsfrekvens
 • check
  Identifiering av förändring av hälsotillstånd
 • check
  Larm & tidiga varningar för riskbeteenden
 • check
  Aktivitetsrapport med riskfaktorer
 • check
  Digital tillsyn frigör tid och tillvaratar boendes integritet
 • check
  Översiktsvy i realtid
 • check
  Digital tillsyn stör inte de boende
 • check
  Aktivitetsinfo i realtid: "På sängkanten, i badrummet, lämnat rummet etc"
Beröringsfri mätning av puls och andningsfrekvens är en medicintekniskt certifierad funktion, klass IIa.

Spara tid och förbättra vårdkvaliten

48%
minskning av fallolyckor
49%
minskning av akutbesök
50%
effektivare nattillsyn
88%
tycker att deras arbete är mindre stressigt med Oxevision
88%
av personal känner sig tryggare med Oxevision
Ostörd nattsömn frigör tid och tillvaratar de boendes integritet
comment
“Den förbättrar nattlig omsorg avsevärt.”
Prof. John Geddes, Director R&D Oxford Health NHS Foundation Trust
comment
"Den förbättrar nattlig omsorg avsevärt."
Patient
comment
“När det är någon som eventuellt trillar ur sängen eller går in på toaletten och stannar där en längre stund än normalt, så kommer det upp ett larm. Så kan vi snabbt gå in och trycka här, spela upp senaste larm och se om det är någonting som vi behöver åtgärda på rummet. Vi kan känna oss mycket tryggare och vi behöver inte gå och och lyssna utanför dörrarna efter om det någon aktivitet på rummet. Utan vi kan vara trygga med att om kunden behöver vår hjälp så varnar sensorn."
Karin Nestor, Undersköterska, Varberg Omsorg
View all benefits
arrow right

Samverka med oss

Om du väljer att jobba med oss hjälper vårt team er att:
01

Behovsformulering

Vi hjälper er att göra en så konstruktiv behovsformulering som möjligt. Genom att fokusera på era behov kan vi genom teknik bidra till förbättrad kvalitet, säkerhet och ökad effektivitet
02

Behovsbaserat förslag

Tillsammans tittar vi på era behov, baserat på dessa presenterar vi ett förslag
03

Installera Oxhealth Service

 • check
  Installera utrustning
 • check
  Utveckla en proaktiv arbetsmetodik
 • check
  Engagera och utbilda personalen
04

Utvärdering

Vårt team hjälper er med utvärdering av kvalitet, arbetsmiljö och hemtagningseffekter
05

Kontinuerlig förbättring av vård och omsorg

Vår lösning uppdateras kontinuerligt med de senaste funktionerna framtagna i samverkan med forskare och vårdpersonal
NQA ISO 27001 Information Security Management badge
NHS Digital - Data Security and Protection Toolkit Badge
BSI ISO 13485 - Medical Device Quality Management Badge
DCB 0129 -

Jag vill bli kontaktad

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hey! We think you’re in the

UK

This is our site for the SE market, do you want to visit our U.K. site?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
cross
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.