flag
Webinar 17/3; Kravställning av evidens i upphandlingsprocessenDownload
Mer info
arrow right
cross

Oxehealths samarbetspartners

På Oxehealth hjälper vi vårdpersonal att leverera vård och omsorg som är säkrare, effektivare och av högre kvalitet.
Se vårt nätverk av samarbetspartners nedan.

Bläddra ner
oxehealth oxevision

Våra samarbetspartners

Vår partner i Sverige är Great Security, ett säkerhetsföretag specialicerat på välfärdslösningar.

View more
arrow down

Partner


Great Security AB är ett av Sveriges största privatägda säkerhetsföretag med verksamhet över hela landet. Företaget har över 400 anställda och omsätter över 700 miljoner. De har även kunder i de övriga nordiska länderna. Verksamheten bedrivs både lokalt och nationellt, Great Security finns etablerade med kontor och butiker på ett 25-tal orter i Sverige. Fokusområden är kamerasystem, brandlarm, inbrottslarm, passageanläggingar och låsinstallation.

Commercial Partners

Our channel partners in Sweden.

PARTNER

Great Security

PARTNER

Hatteland Technology

Certifieringar

Vi bedriver ettkontinuerligt kvalitetsarbete och har certifieringar enligt nedan.

Oxehealth

bsi
nhs digital
dcb 0129

PARTNERS

Inventive
brain
Expert
users
Teammate
trust
Trustworthy
arrow right
Foresight
lion
Brave
hearth
Empathetic
target
Purposeful
info
Learning

Interested in Partnering with Oxehealth?

Only certified partners may resell our software, so if you think we could form a valuable, long-term partnership, we would be delighted to hear from you.

CTA button

Jag vill bli kontaktad

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hey! We think you’re in the

UK

This is our site for the SE market, do you want to visit our U.K. site?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
cross
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.