flag
Webinar 17/3; Kravställning av evidens i upphandlingsprocessenDownload
Mer info
arrow right
cross

Hur fungerar Oxevision

Oxevision, den Digitala Vårdassistenten, är ett bildbaserat trygghetssystem som hjälper personal att proaktivt förebygga olyckor och höja kvaliten på omsorgen.  Detta gör systemet genom att förse personal med:
Larm och varningar för tidiga risksituationer
Aktivitets-och riskfaktorsrapporter
Monitorering av hälsostatus så att personal tidigt kan upptäcka försämringar. Denna funktion möjliggör mätning av puls och andningsfrekvens och är medicintekniskt certifierad
How it works
Systemet arbetar genom en optisk sensor som är installerad i de boendes rum. Den fungerar dygnet runt och registrerar helt beröringsfritt olika aktiviteter och parametrar i de boendes rum.
Den optiska sensorn är ansluten till en lokal server som vidarebefordrar relevant information till personalen. Systemet är ett lokalt slutet system vilket innebär att larm och varningar når personalens bärbara enheter även om internetanslutningen tillfälligt ligger nere.

Hur fungerar beröringsfri mätning av puls och andningsfrekvens?

Puls

Oxevision gör en beröringsfri punktmätning av puls som är lika tillförlitlig som en kontaktbaserad pulsoximeter: +/- 3 slag/minut.
Take a spot measurement of pulse rate that is as accurate as a contact pulse oximeter: +/- 3 bpm.
Hur det fungerar
arrow down
När hjärtat slår ändrar huden färg och ”rodnar”, dvs blir röd. Det mänskliga ögat kan inte se dessa färgförändringar men Oxehealths optiska sensor detekterar dessa förändringar med hjälp av infrarött ljus.
Vår programvara registrerar dessa mikro rodnar för att beräkna pulsen.
breating rate

Andningsfrekvens

Oxevision gör en beröringsfri mätning av andningsfrekvensen  med en tillförlitlighet på +/- 2 slag/minut, vilket är tillförlitligare än om den görs av en sjuksköterska.
Take a spot measurement of breathing rate that is accurate to +/- 2 bpm, more accurate than nurse breath counting.
Hur det fungerar
arrow down
Oxehealths system beräknar andningsfrekvens genom att räkna kroppens rörelser som skapas av bröstkorg- och diafragmarörelser.
Tekniken fungerar även genom kläder och när kroppen är delvis dold under tex ett täcke.
vital signs

Trender och historik av puls och andningsfrekvens*

Samlar in hälsostatusinformation från en boende utan att personal behöver gå in i rummet. Detta är särskilt relevant för Coronavirus-pandemin.
Quickly decide if a patient's breathing rate or pulse rate has been on a trajectory which may require more detailed observations or another care intervention.
Hur det fungerar
arrow down
Systemet kan visa historik av en boendes puls och andning och underlättar för personal att identifiera trender. Genom denna funktion kan personal få hjälp att identifiera förändringar av hälsotillstånd men även information som ger en ökad förståelse av ångest, smärta, sömn- och BPSD problematik.  Genom att bidra till en ökad förståelse för en boendes hälsotillstånd kan systemet inte bara bidra till bättre omsorgsbeslut men även till en rationellare användning av läkemedel, tex vidbehovsmedicinering.

Vid infektioner som tex Corona, Calici m fl bidrar lösningen till lägre smittspridning och riskexponering för personalen.
Oxehealths funktion att beröringsfritt mäta puls och andningsfrekvens är i Europa medicintekniskt certifierad, klass lla. Genom att investera i Oxehealth lösning får du ett högkvalitativt system som är både beprövat och medicintekniskt certifierat. Kontakta oss för merinformation.
*Ej tillgängligt utanför Storbritanninen och Europa.

Hur fungerar Oxevisions aktivitetslarm - och notifikationer?

För boende med hög fallrisk larmar Oxevison när den boende tex sitter på sängkanten,  är på väg ur sängen, varit ovanligt länge i badrummet etc. Detta gör det möjligt för personal att supportera och förhindra olyckor. Samtliga larm och notifikationer kan individanpassas utifrån risknivå och olika tider på dygnet. Detta innebär att när en boende med låg fallrisk går ur sängen så skickas inget larm till personalen utan endast en notifikation. Denna riskstratifiering ger personal info när de verkligen fysiskt ska hjälpa de boende samt när de inte omedelbart behöver gå in i boendes rum. Detta sparar mycket tid för personalen och tillvaratar de boendes integritet.  
edge of bed

I sängen, på sängkanten, ej i sängen, i badrummet, badrumslarm

Svaga boende har en ökad risk för fall om de stiger upp från sängen utan hjälp. Liknande risker gäller för badrummet. Oxevision larmar när den boende sitter vid sängkanten eller stiger upp från sängen, vilket gör det möjligt för omvårdnadspersonal att ingripa och förhindra olyckor. Liknande larm utlöses då en boende tillbringar ovanligt lång tid i badrummet.
Visa fördelarna
blind spot

Larm när boende lämnar rummet

Systemet larmar alt notifierar när boende lämnar sitt rum. Tex vill man ha larm om en boende med demensproblematik och aggressivt beteende lämnar sitt rum medan för andra boende räcker det med en notifikation till personalens bärbara enhet.
Visa fördelarna
helping

Trygghetslarm

Boende kan via trygghetslarmknapp påkalla support från personal för att kommunicera sina omsorgsbehov samt larma om olycka inträffat.
Visa fördelarna
alert

Inaktivitetslarm

Trygghetssystemet notifierar personal om ingen aktivitet detekteras efter viss tid i boendes säng. Denna funktion är användbar tex palliativt men även för att personal ska känna sig trygga innan de lämnar sitt arbetspass.
Visa fördelarna

Aktivitetsrapporter och datagenererad information

Vitala parametrar och aktivitetsdata kan underlätta vårplanteringen. De huvudsakliga rapporterna är:
clock

Sömn

Sömn är nödvändigt för välbefinnande och återhämtning. Hur lång tid en boende tillbringat i sin säng ger indikation om hur mycket eller hur lite sömn de fått.  Denna information är värdefull för att individanpassa omsorgen för att förebygga fallolyckor men även som ett objektivt stöd för personal så att man har en rationell användning av vid behovsmedicinering.
Visa fördelarna
activity

Aktivitetsrapport

Visar tex hur ofta en boende gått in i badrummet, gått ur sängen, hur länge de legat i sängen, hur ofta de lämnat rummet mm. Denna information är av stort värde när personal börjar sitt arbetspass, tex om en boende vari orolig under natten kan man anpassa aktivitetsnivån dagtid. Detta bidrar till att man förebygger olyckor och ger en individanpassad omsorg.
Visa fördelarna
clock

Rumsbesök

Oxevision registrerar hur många besök den boende haft i sitt rum, tex hur ofta personal har gått in. Datagenererad info som denna bidrar till bättre planering och kan visa om en boende har ett stort omsorgsbehov. Informationen kan även visa avvikelser hos personalens insats.
Visa fördelarna
activity

Oxehealth kliniska forskning

Oxevisions produktmoduler är resultatet av ett decennielångt forskningsprogram, samordnat av Oxehealths kliniska forskningsavdelning.
Visa fördelarna

Jag vill bli kontaktad

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hey! We think you’re in the

UK

This is our site for the SE market, do you want to visit our U.K. site?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
cross